Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Контакт

МЕТАЛОПРОМЕТ Д.О.О.Е.Л. - Струмица

Ул Маршал Тито бр. 195 - Струмица, Р.Македонија

тел:     +389(0)34-348-141

           +389(0)34-340-144

факс:   +389(0)34-348-142

            maja.metalopromet@t.mk

            vlado.metalopromet@t.mk

            adrijana.metalopromet@t.mk