Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Електрозаварени правоаголни профили

Металопромет произведува електрозаварени цевки во различни димензии, почнувајќи од 30mm па до 20 mm, можете да ги проверите точните димензии во прикачената табела, а за повеќе информации со сите ваши прашања можете да не контактирате  на нашата контакт форма.

Димензии Дебелина - kg/m
1.2mm 1.4mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm
30x20 0.905 1.049 1.120 1.469          
40x20 1.091 1.266 1.353 1.780 2.194 2.596      
40x30 1.281 1.487 1.590 2.095 2.588 3.069      
50x30 1.467 1.705 1.823 2.406 2.976 3.535      
50x40   1.936 2.071 2.736 3.389 4.030      
60x30   1.936 2.071 2.736 3.389 4.030      
60x40   2.143 2.292 3.032 3.759 4.474      
80x40       3.658 4.542 5.413      
80x60       4.289 5.330 6.359 8.381    
100x40       4.289 5.330 6.359 8.381    
100x50       4.585 5.700 6.803 8.972    
100x60       4.920 6.119 7.306 9.643    
100x80         6.871 8.208 10.846    
120x60         6.871 8.208 10.846    
120x80         7.672 9.169 12.127 15.036  
120x100         8,473 10,131 13,409 16,638  
140x60         7,672 9,169 12,127    
140x80           10,131 13,409 16,638 18,900
140x100           11.018 14.592 18.117  
150x100           11,610 15,381 19,103 21,700
160x80             14,592 18,117 20,700
200x100             18.300 22.700 26.400
250x1500             24.600 30.500 35.800