Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Електрозаварени квадратни профили

Металорпромет произведува електрозаварени квадратни профили во различни димензии почнувајќи од 20mmx20mm се до 200mmx200mm, за конкретните димензии и нивната дебелина можете да се послужите со прикачената табела, а за повеќе информации можете да не контатирате преку нашата контакт форма.

Димензии Дебелина - kg/m                  во mm
1.2mm 1.4mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm
20x20 0.704 0.814 0.869 1.134          
25x25 0.905 1.049 1.120 1.469          
30x30   1.266 1.353 1.780 2.194 2.596      
40x40   1.705 1.823 2.406 2.976 3.535      
50x50     2.292 3.032 3.759 4.474      
60x60       3.658 4.542 5.413 7.119    
70x70       4.289 5.330 6.359 8.381    
80x80       4.920 6.119 7.306 9.643    
90x90         6.871 8.208 10.846    
100x100         7.672 9.169 12.127 15.036  
110x110             13,300 16,400  
120x120           11.018 14.592 18.117 20.700
150x150             18.300 22.700 26.400
200x200             24.600 30.500 35.800