Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Носачи за ферт греди

Тип
Type
Дијаметар на жици (Diametar of wire)mm Висина
Height(mm)
Φ d Φ g Φ s
7/7/4 - 90 7 7 4 90
7/74 - 120 7 7 4 120
7/7/4 - 140 7 7 4 140
7/7/5 - 90 7 7 5 90
7/75 - 120 7 7 5 120
7/7/5 - 140 7 7 5 140