Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Производство

Производствениот процес на "Металопромет" вклучува:

 • Две линии за кроење и сечење на лим во котори
 • Две линии за производство на профили и цевки со развиена ширина од 120mm
 • Линија за производство на профили и цевки со развиена ширина до 320mm
 • Линија за производство на профили и цевки со развиена ширина до 560mm
 • линија за производство на профили и цевки со развиена ширина до 800mm
 • две линии за производство на електро заварени арматурни мрежи за градежништвото од Ф 4,0mm до Ф9,0mm
 • Линија за производство на статични носачи за ферт греди

Сите производи се произведуваат со високо развиена технологија и најквалитетни суровини. Производите се атестирани од најкомпетентните институции во државата, и истите ги задоволуваат сите потребни стандарди.

Произведуваме со цел да ги задоволиме потребите на потрошувачите од секторот на црна металургија, преку континуирано усовршување и инвестирање во процесот на производство, технологија и знаење.

Примена:

Богатиот асортиман на нашите производи наоѓа широка примена и ги задоволува потребите на различни видови на производства и активности, како на пример:

 • машинска индустрија;
 • градежништво;
 • земјоделство;
 • производство на мебел;
 • автомобилска индустрија;
 • металопреработувачка индустрија и др.

Суровински материјал

Пакување:

Цевите и профилите вообичаено се пакуваат во пакети - бунтови (вези) во шестоаголен (округли) или квадратен облик (квадратни и правоаголни) и се врзуваат со челична трака и жабици на прописен број на места. Тежината најчесто се движи од 700 до 1500 кг. во зависност од надворешниот пречник, дебелината на ѕидот и должината на цевките и профилите.

Отпрема:

Порачаните количини се сметаат за реализирани ако испорачената количина варира ±5% од договорената количина.

i84_h
i73_h
i74_h
i30
i25
i3
i2
i9
i7
i8
i76_h
i77_h
i58_h
i88_h
i87_h
i83_h
i78_h
i79_h
i80_h
i82_h
i81_h
i10
i6
i22
i95
i98
i97
i92
i93
i15
i13
i12
i96
i16
i17
i28
i94
i19
i20
i11
i14
i21
i23
i24
i1
i18
i39_h
i52_h
i49_h
i57_h
i55_h
i54_h
i53_h
i59_h
i102
i26
i42_h
i27
i29
i47_h
i38_h
i31
i32
i40_h
i35
i41_h
i100
i99
i34_h
i64_h
i71_h
i70_h
i72_h
i69_h
i68_h
i75_h
i50_h
i86_h
i65_h
i67_h
i35_h
i37_h
i33_h
i36_h
i61_h
i60_h
i62_h
i63_h
i66_h
i85_h