Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Ладно обликувани профили

Димензија Дебелина - kg/m
3.0mm 4.0mm 5.0mm
100x40 3.933 5.118  
100x50 4.46 5.81 7.14
100x60 4.93 6.44 7.92
120x40 4.8 6.4  
120x50 4.93 6.44 7.92
120x60 5.4 7.07 8.71
140x40 4.875 6.374  
140x50 5.4 7.07 8.71
140x60 5.817 7.7 9.49
160x40 5.346 7.002  
160x50 5.817 7.7 9.49
160x60   8.33 10.28
180x50 6.288 8.33 10.28
180x60   8.95 11.06
200x50   8.95 11.06
200x60   9.58 11.85