Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Производи

  • Електрозаварени цевки
  • Електрозаварени профили
  • Ладно обликувани профили
  • Заварени арматурни мрежи за градежништвото
  • Носачи за ферт греди