Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Заварени арматурни мрежи за градежништвото

Металорпромет произведува мрежи за градежништвото во различни димензии, за конкретните димензии и нивната дебелина можете да се послужите со прикачената табела, а за повеќе информации можете да не контатирате преку нашата контакт форма.

Тип Дијаметар на шипки(mm) Растојание меѓу шипките(mm) Димензија на мрежа(m) Број на шипки Тежина за м2(kg) Тежина по мрежа(kg)
D d a t B L надолжно попречно
R092 4.2 4.2 150 250 2.15 5.00 15 20 1.200 12.90
6.00 24 15.48
R131 5.0 4.2 150 250 2.15 5.00 15 20 1.525 16.39
6.00 24 19.67
R139 4.2 4.2 100 250 2.15 5.00 22 20 1.565 16.82
6.00 24 20.19
R166 4.6 4.2 100 250 2.15 5.00 22 20 1.783 19.17
6.00 24 23.00
R188 6.0 4.2 150 250 2.15 5.00 15 20 2.005 21.55
6.00 24 25.86
R196 5.0 4.2 100 250 2.15 5.00 22 20 2.031 21.83
6.00 24 26.20
R221 6.5 4.2 150 250 2.15 5.00 15 20 2.272 24.42
6.00 24 29.31
R238 5.5 4.2 100 250 2.15 5.00 22 20 2.373 25.51
6.00 24 30.61
R257 7.0 5.0 150 250 2.15 5.00 15 20 2.750 29.56
6.00 24 35.47
R283 6.0 4.2 100 250 2.15 5.00 22 20 2.735 29.40
6.00 24 35.28
R331 6.5 4.6 100 250 2.15 5.00 22 20 3.212 34.53
6.00 24 41.43
R335 8.0 5.0 150 250 2.15 5.00 15 20 3.405 36.60
6.00 24 43.92
R378 8.5 5.0 150 250 2.15 5.00 15 20 3.758 40.40
6.00 24 48.48
R385 7.0 5.0 100 250 2.15 5.00 22 20 3.743 40.24
6.00 24 48.28
R424 9.0 6.0 150 250 2.15 5.00 15 20 4.420 47.51
6.00 24 57.00
R442 7.5 5.5 100 250 2.15 5.00 22 20 4.342 46.67
6.00 24 56.01
R503 8.0 6.0 100 250 2.15 5.00 22 20 4.979 53.52
6.00 24 64.23
R536 9.0 6.0 100 250 2.15 5.00 220 20 6.060 65.15
6.00 24 78.17

 

Тип Дијаметар на шипки(mm) Растојание меѓу шипките(mm) Димензија на мрежа(m) Број на шипки Тежина за м2(kg) Тежина по мрежа(kg)
D d a t B L надолжно попречно
Q092 4.2 4.2 150 150 2.15 5.00 15 33 1.497 16.10
6.00 40 19.30
Q111 4.6 4.6 150 150 2.15 5.00 15 33 1.800 19.35
6.00 40 23.22

Q131

5.0 5.0 150 150 2.15 5.00 15 33 2.120 22.79
6.00 40 27.35
Q139 4.2 4.2 100 100 2.15 5.00 22 50 2.227 23.94
6.00 60 28.73
Q166 4.6 4.6 100 100 2.15 5.00 22 50 2.650 28.48
6.00 60 34.18
Q188 6.0 6.0 150 150 2.15 5.00 15 33 3.060 32.89
6.00 40 39.47
Q196 5.0 5.0 100 100 2.15 5.00 22 50 3.147 33.83
6.00 60 40.60
Q221 6.5 6.5 150 150 2.15 5.00 15 33 3.585 38.54
6.00 40 46.20
Q238 5.5 5.5 100 100 2.15 5.00 22 50 3.821 41.07
6.00 60 49.29
Q257 7.0 7.0 150 150 2.15 5.00 15 33 4.162 44.74
6.00 40 53.69
Q283 6.0 6.0 100 100 2.15 5.00 22 50 4.537 48.77
6.00 60 58.53
Q331 6.5 6.5 100 100 2.15 5.00 22 50 5.313 57.10
6.00 60 68.50
Q335 8.0 8.0 150 150 2.15 5.00 15 33 5.520 59.34
6.00 40 71.20
Q378 8.5 8.5 150 150 2.15 5.00 15 33 6.132 65.92
6.00 40 79.10
Q385 7.5 7.0 100 100 2.15 5.00 22 50 6.171 66.34
6.00 60 79.60
Q424 9.0 9.0 150 150 2.15 5.00 15 33 6.890 74.07
6.00 40 88.88
Q503 8.0 8.0 100 100 2.15 5.00 22 50 8.072 86.77
6.00 60 104.13
Q568 8.5 8.5 100 100 2.15 5.00 22 50 9.094 97.76
6.00 60 117.31